Նոր սերունդը հակահրդեհային համակարգերի, էքսկավատոր , ջրամատակարարում, գազ, կոյուղու, (պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը, կաբելային պաշտպանության, դրենաժային, ջրամատակարարման խողովակների եւ Փարսէթիլեն քիշի ընկերութեան կապեր:Խողովակներ եւ Փարսէթիլեն քիշի կապեր համատեղելի միջավայրովParsethylene kish

պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը

 1. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը  ատենադրութեան եւ օգտագործման ցածր գիները համեմատ սէմենտների կոնի ֆորմատը:
 2. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը օգտագործման ցածր ժամանակաընթացք համեմատ սէմենտների կոնի ֆորմատը:polyethylene manhole
 3. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը դիմացկութիւնը գիմիկական տարբեր նյութերի դիմաց համեմատ սէմենտների կոնի ֆորմատը:
 4. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատի գործադրման համար ծանր մեքենաներին կարիք չունի:
 5. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը  խոնավ եւ քիմիական վայրում յիանալի դիմասկութիւն ունի:
 6. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը վերանորոքման կարիք չունի եւ երփ որ անհրաժեշտ դէմքում կարելի է  հեշտութեամբ շափերը խոխել:
 7. Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը հեշտութեամբ տեղաւորւում է  կոյուղու փոխանցելու համար,մէծագոյն ծրագրերում ծախսերը զիճում է:

Փարսէտիլեն քիշի ընկերութիւնը ամենամեծ պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատի արտադրողներից է համարւում Իրանում: Պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը օգտագործւում է տնային կոյուղու եւ արտադրական կոյուղու համար  նաեւ նկատւում է պոլիմերային արտադրանք աշխարհի տարբեր արտադութիւններում:

Բարձր քանակով օգտագործման պատճառով պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը  կարող է փոխարինել սէմենտների կոնի ֆորմատը եւ միւս  կոնի ֆորմատնները որը սարքւել են բէտոնային նյութերից:

Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը նոր արտադրութիւնն է, եւ լաւագոյն նյութեր եւ դիզայն ունի համեմատ նմանակ արտադրութիւններին եւ Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը օգտագործւում է նավտի,գազի,նավթաքիմիական եւ էլեկտրակայան,քաղաքի փոխանցման կծամասերը այս բնութագրերից է բախկացած:

Փարսէտիլեն քիշի կոնի ֆորմատի պատկերասրահ

Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատի տեղադրման եւ իրականացման կերպը

 1. Մուտքի եւ արտադրանքի  խողովակների կենտրոնի բարձրութիւնը չափելով կոնի ֆորմատի ներկեւից,սկզբում դրսի խորմատներում կոնի ֆորմատի ներքեւի մասում անցքեր ենք ստեղծում:
 2. կոնի ֆորմատի ներքեւիտեղադրման տեղում 10-15 սանտի մէտր հողը եւ  ավագը              խարնորդով առաջին հատակում(class1) լցնում են,եւ կոնի ֆորմատե լաւ սեղմում են եւ կարող ենք բետոնը եւ կոնի ֆորմատը լաւ սեղմել մինչ տեղադրւելը:polyethylene manhole
  Հատակի ներքեւի մասը պէսք է հաւասարապէս եւ առանց օդանցքի լինի:
  Կոնի ֆորմատի կապակցութիւնից յետոյ,կոնի ֆորմատը մնացորդում ենք:
 3. Խառնւած նյութերը մօտաւորապէս 20 սանտի մէտրից շերտ-շերտ լցնում ենք եւ լաւ սեղմում ենք որպէսզի շուրջէ-շուրջը 10-15 սանտի մէտր խարիսխ մատանի(ANCHOR KEY) ներքեւ հասնելը:
 4. Կոնի ֆորմատի ներգրաւելով այս մակարդակի վրայ սեմէնտը ենք լցնում,եւ նրա մակարդակը 10-15 սանտի մէտր ենք հասցնում խարիսխ մատանից(ANCHOR KEY):
 5. Սէմենտի ամուրանալուց յեսոյ,խառնւած նյութը շերտ-շերտ նորից լցնում ենք ,եւ մօսաւորապէս սէմենտը հատակից 30 սանտի մէտր բարձրութիւն ունենալը եւ յետոյ սեղմում ենք:
 6. Իվերջոյ սէմենտը որը զինւած եւ համապատասխան բեռների կենթանի եւ մերած է,կարող ենք նրա հաստութիւնը 20-30 փոխել որը նրա վրայ տեղաորւի:
 7. Ճանապարհային բեռների  տեղափոխման համար, խրամատի չորս կողմը 10 սանտի մէտրից աւելին ենք կարող բացել  եւ հատակին տեղափոխել:

Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատի առաւելութիւնները համեմատած բէտոնային կոնի ֆորմատը

Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատի առաւելութիւնները համեմատած բէտոնային կոնի ֆորմատին վեր են որը նրանցից ասւածները կարող եք ներքեւում դիտեք:

 1. Խնաղոյութիւն գործադրման ծախսերում, համեմատած բէտոնային կոնի ֆորմատը:
 2. Խնաղոյութիւն ժամում եւ հեշտօրեն տեղաւորել եւ տեղադրել:
 3. Դիմացկութիւն լուծիչ նյութերի եւ քիմիկական քազերի դէմ:
 4. գործադրման ընթացքում ծանր գործիքներին կարիք չի զգացւում:
 5. Երկարատեւ շահագործում մանաւանդ խոնավ վայրերում:
 6. Հեշտօրեն պահպանութիւն հարթ եւ հաւասար մակերեսներ կոնի ֆորմատի կմախտում:
 7. Ամբողջ ջրահասման կծամասերը եւ կոձուղու ներխուժման արգելքը ստորերկրյա եւ հակառակն:
 8. Ծրագրերի վէրջանալուց յետոյ,նոյնիսկ կոնի ֆորմատի երկարութիւնը կարող է բարձրանալ:

 

 

գազ
ջուր
կոնի
Հրդեհի
վատնել
Համար ծովը
մալուխի կափարիչը
PE-Manhole