Նոր սերունդը հակահրդեհային համակարգերի, էքսկավատոր , ջրամատակարարում, գազ, կոյուղու, (պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը, կաբելային պաշտպանության, դրենաժային, ջրամատակարարման խողովակների եւ Փարսէթիլեն քիշի ընկերութեան կապեր:Խողովակներ եւ Փարսէթիլեն քիշի կապեր համատեղելի միջավայրովParsethylene kish

Հաղորդագրություն Տնօրենից

Ուցսուներորդ տասնամյակում Փարսէթիլեն քիշի ընկերութութիւնը որպես խոշորագույն արտադրողը Խողովակների եւ Փարսէթիլեն քիշի կապերի  նպատակով է ստեղծել անհրաժեշտ հարթակներ բարելավելու որակի եւ քանակի պոլիէթիլենային արդյունաբերութեան եւ բարձր որակով եւ ազգային մակարդակով է ներկայացել եւ տարիների ընթացքում որպես լավագույն ընկերութեան արտադրութիւնը եւ խողովակների ,կցամասերի եւ պոլիէթիլենային(մանհոլ) է դարցել երկրում:
Փարսէթիլեն քիշի ընկերութեան  հսկայական քաղաքականութիւնը տարբեր չափսերում այսպես է կոչւում:

Տեխնոլոգիայի խորհրդանիշmessage of General manager

Փարսէթիլեն քիշի ընկերութիւնը նախապես ենթադրվում է օգտվել նոր տեխնոլոգիաների եւ աշխարհի այս համատեքստում, Մուտքագրելու Նոր մեքենաներ արտադրութիւն կատարելու պոլիէթիլենային խողովակների եւ կցամասեր համար Գերմանիաից:Փարսէթիլեն քիշի տնօրենները ստեղծարարութիւնը, նախաձեռնութիւն եւ քաջութիւնը նոր տեխնոլոգիաներով ընկերութիւնում իրականացրել են եւ որպէս արժեքավոր սկզբունք են համարում:

Մարդկային ռեսուրսներ դինամիկ:

Փարսէթիլեն քիշի ընկերութիւնը օգտագործելով արդյունավետ մասնագետներից ընկերութիւնում որպէս առաջին նպատակ է համարում եւ մարդկային ռեսուրսները ընկէրութեան հաջողութիւնը ներկա եւ ապակաում է համարում եւ ներգրավել է Կրթված եւ դինամիկ ուժեր որը արտադրանքները համապատասխան է Փոլիէտիլէնի արդյունաբերութեան զլխաւորների հէտ եւ ներկայացել է համաշխարհային շուկայում: Մեկ հ տարբերակիչ ասպեկտներից մեր գործակիցներում Փարսէթիլեն քիշի ընկերութիւնում թիմային աշխատանքի ցանկութիւն եւ թիմային կենտրոն ամբողջ աշխատանքային խմբերում գտնւում է: Փարսէթիլեն քիշի ընկերութիւնում գործակիչները անհատապես հաւատացած են ընկերության ընդհանուր նպատակները Կախված է թիմային եւ կազմակերպչական գործին:

Որակի ուղղվածությունը:

գործակիցներում Փարսէթիլեն քիշի ընկերութիւնը հաւատացած է որ հաճախորդի ոգոէթները եւ արտադրության համապատասխան գլոբալ ստանդարտների հետ ազգային պարտք է եւ այս նպատակին հասնելու համար պէտք է նէղութիւն կրել: Փարսէթիլեն քիշի տնօրենները հաւատացած է որ ամէն մի մարդ էրկրի զարգացման համար պէնք է նէղուչուն կրել: Իվէրչո,շնորհակալութիւն եմ հայտնում մէկառմէկ գործակիչնեից ընկէրութեան համար որը նէղութիւն են կրել եւ հաւատացած եմ որ այսորւա հաջողութիւնը կախւած է եղել ձեր նէղութիւններին եւ հաստատակամութեան Փարսէթիլեն քիշում: Հաջողութիւն եմ մախտում բոլոր լավագույներին երկրի արդյունաբերութեան համար:
Mucha suerte

գազ
ջուր
կոնի
Հրդեհի
վատնել
Համար ծովը
մալուխի կափարիչը
ECO Friendly Products