Նոր սերունդը հակահրդեհային համակարգերի, էքսկավատոր , ջրամատակարարում, գազ, կոյուղու, (պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը, կաբելային պաշտպանության, դրենաժային, ջրամատակարարման խողովակների եւ Փարսէթիլեն քիշի ընկերութեան կապեր:Խողովակներ եւ Փարսէթիլեն քիշի կապեր համատեղելի միջավայրովParsethylene kish

Փարսէտիլեն քիշի ընկերութիւնը

պոլիէթիլենային խողովակները | պոլիէթիլենային կապեր | Պոլիէթիլենայի կոնի ֆորմատ

Փարսէտիլեն քիշի ընկերութիւնը մենամեծ արտադրողներից է խողովակների, կցամասերի եւ պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը Իրանում:

եւ բազմաթիվ ազգային նախագծերի հետ համագործել է:Համագործակցությունը մատակարարում խողովակների, կցամասերի եւ պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը:
այս ծրագրէրի կապակցուլեամբ է եղել: Որոշ ծրագրերը հետեւյալ ցանկում նշւել է:Polyethylene Factory

Մէծ մասամբ արտադրական եւ տեղակայումը այս ընկերութեան ծրագրերում խողովակների, կցամասերի եւ կոնի ֆորմատը  արտադրութիւնում համագործակցութիւն ունեն:

Փարսէտիլեն քիշը պոլիէթիլենային խողովակների եւ կցամասերի արտադրութիւնով 20 միլի մէտրից մինղ 1000 միլի մէտր համեմատւած DIN8074, DIN8075 ստանդարտով, մէծանուն խողովակների եւ կցամասերից արտադրողներից  է  համարւում Իրանում:

Փարսէտիլեն քիշի օգտագործւող  բաղադրիչները  աշխարհի առաջատար արտադրողներից պոլիէթիլենային նյութերից է տրամադրվում որը սրանցից ասւող ընկերութիւները Basell,BP Solvay,Borouge  են:Այս ընկէրութիւները ունենալով նորագույն եւ առաջադեմ առավել մեքենաներից  պոլիէթիլենային խողովակների արտադրութեան ուղին որը Գերմանիայում է սարքւել, մոտ 90 սոհոս գազի էլեկտրակայանների կարիքը համակցված ցիկլովPolyethylene Factory
ապահովում է:

Փարսէտիլեն քիշի ընկէրութիւնը անցեալ սարիներում կարողացել է տարբեր  երկրների կարիքը պոլիէթիլենային խողովակների եւ կցամասերի արտադրութիւնները նրանցից ասւածները Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում, Իրաքում եւ Աֆղանստանում են:
Այժմ այս ընկերութիւնը շատմասամբ ազգային ծրագրերի հետ պոլիէթիլենային խողովակների,ջրամատակարարման ցանցերի, հրջեշտի սիստեմի, արդյունաբերական կոյուղու սիստեմի հետ է համագործաքցում:

Փարսէտիլեն քիշի ընկէրութիւնը

Փարսէտիլեն քիշի ընկէրութիւնը կոմպլեկտ պոլիէթիլենային խողովակների, կցամասերի եւ կոնի ֆորմատը  պոլիէթիլենային մեծմասամբ  օգտագործումներով  է նէրկայացրել շուկայում առաջարկում է բարձր որակի վստահութիւն ունենալ պոլիէթիլենից, հեշտ բեռնում եւ խողովակների տրանսֆերը , կցամասերի եւ պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը Փարսէտիլեն քիշում նրանց համեմատաբար ցածր քաշի եւ արագ եւ հեշտ տեղավոման, պատճառով, պոլիէթիլենը լավագույն ընտրութիւն է համարւում տարբեր ծրագրերում: Փարսէտիլեն քիշի պոլիէթիլենային խողովակների, կցամասերի եւ պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը բարձր էլաստիկութիւն ունի եւ ցածր ջերմաստիճանում բարձր դիմադրութիւն ունի  հարւածման դէմ:

գազ
ջուր
կոնի
Հրդեհի
վատնել
Համար ծովը
մալուխի կափարիչը

Polyethylene ECO Friendly