Նոր սերունդը հակահրդեհային համակարգերի, էքսկավատոր , ջրամատակարարում, գազ, կոյուղու, (պոլիէթիլենային կոնի ֆորմատը, կաբելային պաշտպանության, դրենաժային, ջրամատակարարման խողովակների եւ Փարսէթիլեն քիշի ընկերութեան կապեր:Խողովակներ եւ Փարսէթիլեն քիշի կապեր համատեղելի միջավայրովParsethylene kish

Պոլիէթիլենային զոդելու սարք

Զոդելու կծամասերը , զոդելու որակը, Իր արդիւնավետութիւնը կախված է զոտման մասնակետի     հմտութեան եւ ունակութեան, զոդելու սարքի համամասնութեան եւ լաւակատարութեան, սարքավորման կապակցութեան, զոդման սկզբունքների եւ կանոնների կատարման:Զոտման  ծայր առ ծայր կերպը վառւած էջով  (Butt fusion):Polyethylene Wlding Machein
- Սկզբում խողովակը զոդելու սարքի երկու ճեղքում (ֆիքսված եւ շարժական) տեղաւորւում է, եւ անհրաժեշտ պարամետրերի կատարումից յեսոյ,կաղապարնները փաթաթւում են:
Քերաւած էջը  երկու խողովակի միջեւ է տեղադրված իսկ խողովակի եգրին (ծայրը) ամբողջովին հարթ ու մաքուր է դարցնում եւ դրանից յետոյ է վերցնւում:
Վառված էջը որ իր ջերմաստիճանը ուղւած սահմանին է հասել, (210-220) ° C, տեղադրված է երկու խողովակի միջեւ եւ երկու խողովակները վերեւի մասը միմիեանց նրան են կապւած եւ ճնշումը հետ պետք է բարձրանալ զոդելու սարքի համէմատ, խողովակների եւ վառված էջի միմիանց կապում, կլոր եւ միակերպ ակոս, որոշւած չափսում պէտք է սարքւել:
Հէտեւեալ ծրագրերում, ճնշումը նվազեցվում է, եւ ներքին շերտերը հանգույցում  հալւում են:
 
- Զոդելու սարք շարժաւող մասերն վերադառնում են դւպ հետ եւ վառւած ւջը այնպէս է ջոկւում որը հալւած մասերին չը վիրաւորի:
-Երկու խողովակները, միմիանց արագութեան կապւում են եւ ճնշումը աստիճանաբար բարձրանում է  եւ անշարժ է դառնում մինչ զոդված վայրի հովանալը:

- Հովացման ժամկետը այդ փուլում, խողովակի հաստութեամբ է կախւած: Այս ընթացքում, ապա հանգույց պետք է դիտարկել անօրինական լարումից կամ ճնշումից:

-Զոդելու եզրին հանգույցում պետք է երկու մասանի ակոս ունենալ: Ակոսի նշանը ցոյց է տալիս որ զոտութիւնը միաձեւութեամբ է եղել:


Զոտութիւնը Ճնշման տակ խողովակների որը ոգտագործւում է ջրահասութեան եւ  կոյուղու համար 200 միլի մէտ մինչ500 միլի մէտր չափսում:
Այս սարքը նեժաժում է ,
1 -Սարքի հիմնական քերողելու գործիք մի ամրացուցիչիցների հետ 500 միլի մէտր չափսից:pe welder
2 -Սարքի  հիդրոտեխնիկական միավոր երկու ձիաուժ էլեկտրական շարժիչով եւ հիդրոտեխնիկական պոմպ:
3 -Քերած էջ էլեկտրական շարժիչով  եւ արագությունների տուփ 1500 վատտ:
4 -Վառված էջ լրիվորեն չը հպնող թեֆլօն 4000 վատտ տարէրքներով:


Զոտութիւնը Ճնշման տակ խողովակների որը ոգտագործւում է ջրահասութեան եւ  կոյուղու համար 90 միլի մէտ մինչ 250 միլի մէտր չափսում:
Այս սարքը նեժաժում է ,
1 - Սարքի հիմնական քերողելու գործիք, մի ամրացուցիչիցների հետ 500 միլի մէտր չափսից:
2- Միավոր հիդրոտեխնիկայ էլեկտրական շարժիչի եռանդով(ուժով):
3 -Քերած էջ 600 վատտտ ակոսի եռանդով(ուժով):
4 - Վառված էջ լրիվորեն չը հպնող թեֆլօն 1500 վատտ տարէրքներով:


Սարքերի բաղացուցիչնները
Երկու հողմանի  քերողելու գործիք էլէկտրական ակոսով 600 վատտ եւ գծային առանցքակալններ:
Էլեկտրական վառարան հիմնական տարրերը 1000 վատտ եռանդով(ուժով):
Ադապտորի զսպանակաւոր տուփը պահպանման համար 50 միլի մէսրից մինչ 160 միլի մէտր  չափսում:

Այս սարքը(գործիքը) ունենալով  ամրացուցիչից հնազանդ չուգունից վերջին նախատեսում է աշխարհի վերջին  դիզայնի կէրպով է սարքւել եւ դիզայն եղել ,ունենալով,ստանդարտ զսպանակ եւ  առանցքակալներ հիմնական մասերը եւ զոդումը կատարւում է արագօրեն եւ ճշգրիտ ձեւով, կոյուղու խողովակները  45 երեք ուղով(triode) եւ 90 երէք ուղով(triode) եւ պոլիէթիլենային ծնկերը  50 միլի մէտրից մինչ  160 միլի մէտր չափսերում են ղեկաւորւում:


գազ
ջուր
կոնի
Հրդեհի
վատնել
Համար ծովը
մալուխի կափարիչը
Polyethylene pipe & Polyethylene Fitting